DE BOVEN- EN ONDERSTROOM: maar wat is eigenlijk de onderstroom en hoe kunnen we het potentieel ervan benutten?

Al vanaf de vorige eeuw hebben we de volle focus op de bovenstroom. Na de oorlog begon schaalvergroting, in de jaren ’70 spraken we over lean manufacturing, daarna ontstonden de kwaliteit programma’s en vanaf 2008 spreken we over Quick Response Manufacturing. We hebben de volle focus op proces-, management-, control-, kwaliteit-, logistiek- en organisatietechnieken ontwikkeld en daarmee kun je best redelijk succesvol zijn. Maar als je alléén bovenstroommanagement doet, dan word je nooit echt óntzettend succesvol. Het verborgen potentieel van de onderstroom laten we liggen. Oog hebben voor het krachtenveld van de onderstroom, betekent snappen welke onderliggende patronen en systeemdynamieken van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Door de juiste interventies op zowel de onderstroom als de bovenstroom, ontstaat er een natuurlijke flow in de organisatie wat leidt tot succesvolle samenwerking en prestaties met meer voldoening voor leiders en medewerkers. Maar wat is dan die onderstroom?